Grafički dizajn

Mi "šaramo" za vas


Istaknite se kvalitetom vizualnog identiteta!

Naš cilj je „biti originalan“ te pobuditi maštu promatrača! Uz dobru komunikaciju s klijentom i razumjevanje njegovih potreba, to nam i uspjeva. Stvaramo prepoznatljiv vizualni identitet vaše tvrtke, njenih proizvoda i usluga, što naposljetku razvija vaš brend i gradi uspješan imidž.

Dizajn od A do Ž

Dizajn časopisa-plakata-letaka-brošura

Dizajn Flyera

Branding proizvoda

Wood press

Logo dizajn

Dizajn naslovnica

Grof Grahula

Dizajn Plakata

Izložba

Časopisi

Promo materijali

Dizajn i priprema za tisak

Zbirka pjesama

Dizajn i priprema za tisak

Katalozi

Dizajn-prijelom-priprema za tisak

Rodoslovlje

Ulaznice/posjetnice

Ulaznice-posjetnice

Energetski neovisne kuće

Vizuali

Letci-katalozi-brošure

Menu

Plakati-pozivnice

Rab

Logo dizajn

Logo

Logo dizajn

Logo

Plakati-pozivnice

Od A4 do B0